通過(guò)車(chē)型查找

車(chē)型關(guān)鍵字查詢(xún)

請輸入一個(gè)產(chǎn)品號碼

圖片/參考號碼產(chǎn)品描述適用車(chē)型
剎車(chē)片 Brake Pad Set:2 743 31
2 743 31

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : ATE
Width : 155.1 mm
Height : 75.02 mm
Thickness : 20.8 mm

沃爾沃(富豪) S80 II (124)
沃爾沃(富豪) XC90 I (275)
適用于品牌:
沃爾沃(富豪)
剎車(chē)片 Brake Pad Set:34 11 1 160 195
34 11 1 160 195

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : ATE
Width : 99.75 mm
Height : 83 mm
Thickness : 18 mm

寶馬 8 (E31)
寶馬 7 (E32)
寶馬 5 Touring (E34)
寶馬 5 (E34)
適用于品牌:
寶馬
剎車(chē)片 Brake Pad Set:996 352 949 02
996 352 949 02

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : Brembo
Width : 121.3 mm
Height : 90.3 mm
Thickness : 17 mm

保時(shí)捷 BOXSTER Spyder (987)
保時(shí)捷 911 Targa (997)
保時(shí)捷 911 Targa (996)
保時(shí)捷 CAYMAN (987)
保時(shí)捷 BOXSTER (986)
保時(shí)捷 BOXSTER (987)
更多...
剎車(chē)片 Brake Pad Set:477 698 151 A
477 698 151 A

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Rear Axle
Brake System : ATE
Width : 76.7 mm
Height : 58.8 mm
Thickness : 18.5 mm

保時(shí)捷 944
保時(shí)捷 928
保時(shí)捷 924
適用于品牌:
保時(shí)捷
剎車(chē)片 Brake Pad Set:9 948 408
9 948 408

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : ATE
Width : 151.25 mm
Height : 51.97 mm
Thickness : 17.9 mm

菲亞特 PUNTO Van (188_)
菲亞特 PUNTO (188_)
適用于品牌:
菲亞特
剎車(chē)片 Brake Pad Set:8Z0 698 151
8Z0 698 151

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : Kelsey-Hayes
Width : 141.8 mm
Height : 49.8 mm
Thickness : 14.3 mm

奧迪 A2 (8Z0)
適用于品牌:
奧迪
剎車(chē)片 Brake Pad Set:7 736 222 7
7 736 222 7

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : BRB
Width : 109.6 mm
Height : 69.08 mm
Thickness : 17 mm

菲亞特 COUPE (175_)
阿爾法-羅蜜歐 SPIDER (916_)
阿爾法-羅蜜歐 GTV (916_)
阿爾法-羅蜜歐 156 Sportwagon (932_)
阿爾法-羅蜜歐 156 (932)
阿爾法-羅蜜歐 147 (937_)
更多...
剎車(chē)片 Brake Pad Set:XR8-12436
XR8-12436

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Rear Axle
Brake System : GRL
Width : 114.3 mm
Height : 49.6 mm
Thickness : 17.5 mm

林肯 LS
捷豹 S-TYPE (X200)
適用于品牌:
福特、捷豹、林肯
剎車(chē)片 Brake Pad Set:XR8-12435
XR8-12435

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : TRW
Width : 163.2 mm
Height : 58 mm
Thickness : 17.8 mm

林肯 LS
捷豹 S-TYPE (X200)
適用于品牌:
福特、捷豹、林肯
剎車(chē)片 Brake Pad Set:1 355 950
1 355 950

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : ATE
Width : 156.5 mm
Height : 67.6 mm
Height 1 : 62.7 mm
Thickness : 16.8 mm
Thickness 1 : 17.2 mm

福特 FIESTA V (JH_, JD_)
福特 TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
福特 TOURNEO CONNECT
福特 FOCUS Estate (DNW)
福特 FOCUS (DAW, DBW)
更多...
剎車(chē)片 Brake Pad Set:4252.36
4252.36

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : GRL
Width : 122.6 mm
Height : 53.07 mm
Thickness : 19.3 mm

雪鐵龍 C3 Pluriel (HB_)
雪鐵龍 C3
雪鐵龍 C2
適用于品牌:
雪鐵龍、東風(fēng)雪鐵龍
剎車(chē)片 Brake Pad Set:77 01 206 599
77 01 206 599

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : ATE
Width : 155.1 mm
Width 1 : 156.3 mm
Height : 70.8 mm
Height 1 : 68.3 mm
Thickness : 18.3 mm

雷諾 LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
雷諾 LAGUNA II (BG0/1_)
適用于品牌:
雷諾
剎車(chē)片 Brake Pad Set:4252.17
4252.17

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Rear Axle
Brake System : Citroen
Width : 73 mm
Height : 70.8 mm
Thickness : 15.2 mm

雪鐵龍 C5 II (RC_)
雪鐵龍 C5 II Break (RE_)
雪鐵龍 C5 I Break (DE_)
雪鐵龍 C5 I (DC_)
適用于品牌:
雪鐵龍
剎車(chē)片 Brake Pad Set:05017843AA
05017843AA

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : GRL
Width : 123.9 mm
Height : 64.51 mm
Thickness : 20 mm

克萊斯勒 PT CRUISER Convertible
克萊斯勒 PT CRUISER (PT_)
適用于品牌:
克萊斯勒、道奇
剎車(chē)片 Brake Pad Set:9 950 714
9 950 714

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : ATE
Width : 151.25 mm
Height : 51.97 mm
Thickness : 17.9 mm

阿爾法-羅蜜歐 145 (930)
適用于品牌:
阿爾法-羅蜜歐
剎車(chē)片 Brake Pad Set:4 882 106
4 882 106

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : KHD
Width : 165.25 mm
Height : 51.2 mm
Height 1 : 54.2 mm
Thickness : 19.1 mm

道奇 CARAVAN
克萊斯勒 NEW YORKER
克萊斯勒 NEON II
克萊斯勒 300 M (LR)
適用于品牌:
克萊斯勒、道奇
剎車(chē)片 Brake Pad Set:9 947 934
9 947 934

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : ATE
Width : 151.25 mm
Height : 51.97 mm
Thickness : 17.9 mm

蘭旗亞 Y (840_)
菲亞特 PUNTO Convertible (176_)
菲亞特 PUNTO Van (176_)
菲亞特 PUNTO (176)
適用于品牌:
菲亞特、蘭旗亞
剎車(chē)片 Brake Pad Set:26296-AC010
26296-AC010

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : AKB
Width : 137.7 mm
Height : 53.80 mm
Thickness : 18 mm

斯巴魯 LEGACY III Estate (BH)
斯巴魯 LEGACY III (BE)
斯巴魯 LEGACY II Estate (BG)
斯巴魯 LEGACY II (BD)
斯巴魯 IMPREZA Estate (GF)
斯巴魯 IMPREZA Estate (GG)
更多...
剎車(chē)片 Brake Pad Set:7 736 222 8
7 736 222 8

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : ATE
Width : 155.15 mm
Height : 61.69 mm
Thickness : 19.3 mm

蘭旗亞 KAPPA Coupe (838)
蘭旗亞 KAPPA SW (838_)
蘭旗亞 KAPPA (838_)
菲亞特 MULTIPLA (186)
阿爾法-羅蜜歐 SPIDER (916_)
阿爾法-羅蜜歐 GTV (916_)
更多...
剎車(chē)片 Brake Pad Set:4251.45
4251.45

剎車(chē)片
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : BOS
Width : 168.8 mm
Height : 61 mm
Thickness : 18 mm

雪鐵龍 XM Break (Y4)
雪鐵龍 XM (Y4)
雪鐵龍 XANTIA Break (X2)
雪鐵龍 XANTIA (X2)
雪鐵龍 XANTIA (X1_, X2_)
更多...